Pazar , 23 Haziran 2024

2019 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik ve Vergi İadesi Tam Tasdik Limitleri

WRS Sirküleri[1] 402/2019/02
Tarih : 22.01.2019
Konu    : Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve 37 Seri Nolu Genel Tebliğinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle aşağıda şekilde belirlenmiştir.

I-TAM TASDİK

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik yapılması gerekir.

TAM TASTİK SINIRI 2016 YILI (TL) 2017 YILI (TL) 2018 YILI (TL)
Aktif Toplam 6.999.000 8.012.000 8.012.000
Net Satışlar Toplamı 13.994.000 16.019.000 19.819.000

 II- KURUMLAR VERGİ İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI

TAM TASTİK SINIRI 2017 YILI (TL) 2018 YILI (TL) 2019 (TL)
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI 255.000 292.000 361.000
YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI 582.000 666.000 824.000

 III-KDV İADESİ

Aşağıdaki tabloda yer alan iade tutarlarının aşılması halinde yeminli mali müşavir ile ilgili takvim yılının ocak ayında yapılmış ve Maliye Bakanlığına zamanında bildirilmiş “tam tasdik” sözleşmesinin imzalanmış olması gerekir.

İADE DOĞURAN İŞLEM 2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL) 2019 (TL)
KDV Kanunu 11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 473.000 491.000 562.000 695.000
KDV Kanunu 29/2 946.000 982.000 1.124.000 1.391.000
KDV Kanunu 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 124.000 129.000 148.000 183.000

IV-YMM Raporu İle Yapılabilecek “GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ” İade Taleplerindeki Limitler

2018 ve Öncesi (TL) 2019 TL
Süresinde Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri stopaj gelir vergisinin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi sınırı (Üst Limit) 100.000 100.000

V-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2017 TL 2018 TL 2019 TL
İade yapılabilmesi için aşılması gereken sınır 10.000 11.400 14.100

VI-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL) 2019 TL
KURUMLARVERGİSİ İSTİSNASI 248.000 257.000 294.000 364.000

VII-YMM’LER Tarafından Yapılacak Karşıt İnceleme Limitleri

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2017 ve Sonrasında Düzenlenen Belgeler (TL) 01.01.2018 ve Sonrası Düzenlenen Belgeler (TL) 01.01.2019 ve Sonrası Düzenlenen Belgeler (TL)
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 25.000 29.000 36.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde birden fazla yapılan mal ve hizmet alımları toplamında limit 75.000 86.000 106.000

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …