Salı , 28 Mayıs 2024

Yurtdışı Markalaşmaya ve Reklama Teşvik

WRS Sirküleri[1] 41/2012/41
Tarih  : 22.03.2012

Konu  : Yurtdışı Markalaşmaya ve Reklama Teşvik

Yurtdışı markalaşma ve Reklama ilişkin teşvikler bulunmaktadır.

a) Marka Tescili Harcamalarının Desteklenmesi:

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alınan marka/markalarının; zorunlu giderleri ile yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

b) Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

Şirketlerin, Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştireceği; Tanıtım, Reklam ve Pazarlama  harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

c) Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi:

1.Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere (şirket, ofis, depo, mağaza, şube, büro, yedek parça ve tamir hizmeti veren servisler)  ilişkin; giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.

2.Şirketlerin; Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile, Açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept oluşumu, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları’na kadar, desteklenir.

ç) Reyonların Desteklenmesi:

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet (genel güvenlik, genel temizlik gibi ortak kullanım giderleri, forklift kira bedeli) harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

d) Showroomların Desteklenmesi:

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.

e) Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi:

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve  yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. (50.000 ABD Doları, şirketin alacağı çevre, kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları için ödenecek yıllık toplam destek miktarıdır. Yani şirket bir adet kalite belgesi/işaret için de 50.000 ABD Doları, 10 adet kalite belgesi/işaret için de toplam 50.000 ABD Doları destekten yararlanabilir.)

f) Franchising Desteği:

Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak ve destek kapsamına alındıkları tarihten sonra franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

g) Danışmanlık Desteği:

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra;  uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …