Pazar , 23 Haziran 2024

KDV Oranı Değişen Mallar

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, YMM, Bağımsız Denetçi

I. GİRİŞ

29 Mart 2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bazı ürün ve malların KDV oranları düşürülmek suretiyle yeniden belirlenmiştir. Alınan kararla bazılarının da yükseltilmiştir.

II. ORANI DEĞİŞEN MALLAR

Yayınlanan kararla oranı değişen mallar aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:

1) Tarım ve Orman bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar % 1 oranı uygulanacaktır.

2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce % 18’den alınan ve satın alırken KDV’siz veya özel matrah uygulanan araçların satışında özel matraha tekabül eden kısım için % 18 oranından KDV hesaplanacaktır.

3) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların150 m2’ye kadar olan kısmı % 1; 150 m2 üstü olan kısım için % 18 oranı uygulanacaktır.

4) Sağlık bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri % 8 oranı üzerinden KDV’ye tabi tutulacaktır.

5) Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar % 18 yerine % 8 olarak KDV bakımından vergilendirilecektir.

6) Süt soğutma Tankları ile “yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine cihazlar % 8 oranında vergilendirilecektir.

7) Konutların net alanının 150m2’ye kadar olan kısmı % 8; 150 m2’yi aşan kısmı % 18 vergi oranına tabi olacaktır. (Daha önce 150 m2’ye kadar olan konutlar % 1, 150 m2’nin üzerindeki konutlar % 18 idi)

8) Arsa ve arazi teslimleri % 8 oranda vergilendirilecektir. (Daha önce % 18 idi)

9) Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri % 8’e tabi olacaktır. (Daha önce KDV oranı % 18 idi)

10) Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun) % 8 üzerinden vergilendirilecektir. (Daha önce % 18 idi)

III. HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Belirlenen KDV oranları 1 Nisan 2022 Cuma gününden (bu tarih dâhil) itibaren uygulamaya girmesi kararaştırılmıştır.

IV. SONUÇ

Dünya genelinde ve Türkiye ekonomisinde yaşanan fiyat artışlarının bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı kararıyla bazı ürünlerin KDV oranları düşürülmüş, bazılarının da oranı yükseltilmiş olacak. Dolayısıyla oranı düşürülen malların fiyatında düşen oran nispetinde fiyatının düşmesi gerekir.

Kaynak:

Cumhurbaşkanı Kararı,

3065 Sayılı KDV Kanunu,

İlgili İdari Düzenlemeler

NOT: Bu makale 29.03.2022 tarihinde www.ekovergi.com sitesinde yayımlanmıştır.

Kontrol

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Üretim, sanayi yahut yap-sat’a ilişkin yapılan inşaat malzemesi …