Salı , 28 Mayıs 2024

Enflasyon Düzeltmesine Erteleme Geliyor

WRS Sirküleri[1] 515/2022/03
Tarih  : 17.01.2022
Konu  : Enflasyon Düzeltmesi

213 sayılı VUK’nun mükerrer 298.maddesine göre enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşması halinde şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle;

  • Geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibariyle) ile
  • 2023 hesap dönem geçici vergi dönemlerinde

Enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaması öngörülmüştür.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde Müşavirliğimizce detaylar için ayrıca değerlendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …