Pazar , 23 Haziran 2024

Belediyeden Alınan Taşınmaza Ait KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

WRS Sirküleri[1] 385/2018/25
Tarih  : 28.07.2018

Konu  : Belediyeden Alınan Taşınmaza Ait KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

 

KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmesi için;

1) Bu işlemlere ilişkin katma değer vergisinin, fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve

2) Bu belgelerin yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesi

gerekir.

Belediyeden yapılan taşınmaz alımına ilişkin olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, belediyenin fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durumda adı geçen belediye başkanlığı tarafından tabi olduğu mevzuata göre düzenleyeceği belgelerle işlemin tevsik edilmesi gerekir.

Bu çerçevede; alınan taşınmazın satışı karşılığında fatura düzenlenmemesi ve ödemenin banka kanalıyla yapılması durumunda;

1) Belediye tarafından düzenlenen detay tahsilat raporu ve

2) Banka dekontunun,

Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar  verilen özelgelerle Gelir İdaresince de aynı yönde irade beyanında bulunulmuştur.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …