Pazar , 23 Haziran 2024

Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Limitleri

WRS Sirküleri[1] 386/2018/26
Tarih  : 08.08.2018

Konu  : Belediyeden Alınan Taşınmaza Ait KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve 37 Seri Nolu Genel Tebliğinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle aşağıda şekilde belirlenmiştir.

I-TAM TASDİK

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik yapılması gerekir.

TAM TASTİK SINIRI 2016 YILI (TL) 2017 YILI (TL)
Aktif Toplam 6.999.000 8.012.000
Net Satışlar Toplamı 13.994.000 16.019.000

II-KDV İADESİ

Aşağıdaki tabloda yer alan iade tutarlarının aşılması halinde yeminli mali müşavir ile ilgili takvim yılının ocak ayında yapılmış ve Maliye Bakanlığına zamanında bildirilmiş “tam tasdik” sözleşmesinin imzalanmış olması gerekir.

İADE DOĞURAN İŞLEM 2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL)
KDV Kanunu 11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 473.000 491.000 562.000
KDV Kanunu 29/2 946.000 982.000 1.124.000
KDV Kanunu 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 124.000 129.000 148.000

III-YMM Raporu İle Yapılabilecek “GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ” İade Taleplerindeki Limitler

2017 (TL) 2018 (TL)
Süresinde Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri stopaj gelir vergisinin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi sınırı 100.000 100.000

IV-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2017 TL 2018 TL
İade yapılabilmesi için aşılması gereken sınır 10.000 11.400

 V-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2016 (TL) 2017 (TL) 2018 (TL)
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 248.000 257.000 294.000

VI-YMM’LER Tarafından Yapılacak Karşıt İnceleme Limitleri

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2017

Ve Sonrasında Düzenlenen Belgeler (TL)

01.01.2018 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 25.000 29.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde birden fazla yapılan mal ve hizmet alımları toplamında limit 75.000 87.000

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …