Pazar , 23 Haziran 2024

Dahilde İşleme Kapsamında Döviz Kullanım Oranı Yeniden Belirlendi

WRS Sirküleri[1] 446/2020/16
Tarih  : 01.06.2020

Konu  : Dahilde İşleme Kapsamında Döviz Kullanım Oranı

29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Dahilde İşleme Belgesi (DİİB) kapsamında döviz kullanım oranı yeniden belirlendi.

Buna göre;

1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

2) Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Ticaret Bakanlığınca azami %100 olarak tespit edilebilir.

3) Ticaret Bakanlığı uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı yukarıda belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. 2006/12 İhracat Genel Tebliği’nin 45.maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Daha Önce Alınan Belgelerin Durumu

Yukarıda belirlenen yeni oranlar 29 Mayıs 2020 tarihinden sonra alınan belgeler için geçerlidir. Daha önceki belgeler için bu tarihten önceki oranlar geçerli olacaktır.

Önceki Uygulama Esasları

İhracat:2006:12’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3) döviz kullanım oranı aşağıdaki şekilde belirl.

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1) Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

2) Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60,

3) Tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

4) Konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70,

5) Bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir.

6) Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …