Pazar , 23 Haziran 2024

Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammadde Olarak Satışında KDV İstisnası

WRS Sirküleri[1] 451/2020/21
Tarih : 14.08.2020

Konu : Plastik Atıkların İşlemden Geçirildikten Sonra İmalat Sektörüne Hammadde Olarak Satışında KDV İstisnası

Yurt içinden ve yurt dışından alınan hurda ve atık niteliğindeki plastik maddelerin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra hammadde olarak kullanılan mamul niteliğinde satışının yapılması, hacmini azaltmak için ön kırma işlemine tabi tutulması halinde gerek yurt içinden temini gerek ithalinin katma değer vergisi KDV) istisna uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununa göre yurt içi teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV den istisnadır.

Aynı Kanunun 17.maddesine göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den müstesnadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

Taşıma ve depolama kolaylığı sağlanması amacıyla ön kırma, kesme işlemine tabi tutulmuş hurda ve atık niteliğindeki pet şişelerin ithali ve yurt içi alım işlemleri KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisnadır.

İşlemden Geçen Hurda Plastik Kırpıntılarının Satılması

Yukarıda açıklanan hükümlere göre; KDV den istisna olarak ithal edilen veya yurt içinden satın alınan söz konusu pet şişelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek plastik-lastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki teslimlerinin KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir ve % 18 oranında vergilendirilmesi gerekir.

Diğer taraftan mezkur malların teslim bedellerine ait  KDV tutarı üzerinden 9/10 oranında tevkifat uygulanması gerektiği şüphesizdir.

Konu hakkında Gelir İdaresi tarafından verilen 30.05.2014 tarih ve 63611781-130 [17-2014/21]-18 sayılı özelge ile aynı doğrultuda irade beyanında bulunmuştur.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …