Pazar , 23 Haziran 2024

Prefabrik Bina İtfasında Amortisman Oranı

WRS Sirküleri[1] 434/2020/04
Tarih  : 06.02.2020
Konu  : Prefabrik bina amortisman oranı

Prefabrik bina amortisman oranının hangi oranda uygulanacağı hususu, tereddüte mahal konularından biridir.

Gelir İdaresi tarafından belirlenen nispetlere göre prefabrik yapıların % 10 oranında amortismana tabi tutulması öngörülmüştür.

Diğer taraftan; amortisman oranı idari binalar için % 2,5 fabrikalar için % 2 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple prefabrik yapıların idari veya fabrika binası olarak kullanılması durumunda olası vergi incelemelerinde % 10 olarak değil kullanılış şekline göre % 2 veya % 2,5 olarak takdir edilebileceği hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre bu konuda “ÖZELGE” talep edilmesi ve Maliye Bakanlığının vereceği görüşe göre uygulama yapılarak amortisman ayrılması daha doğru olacaktır

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …