Pazar , 23 Haziran 2024

Yeni Teşvik Sisteminde İndirimli Kurumlar Vergisi

WRS Sirküleri[1] 65/2012/65
Tarih  : 08.06.2012
Konu  : Yeni Teşvik Sisteminde İndirimli Kurumlar Vergisi

 

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve hafta başında onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen yeni teşvik sisteminde “indirimli Kurumlar Vergisi” daha farklı uygulanacak. Uygulamaya ilişkin satırbaşları kısaca şöyle:

1.MEVCUT UYGULAMA

Hâlihazırda uygulanan mevcut düzenlemeye göre indirimli kurumlar vergisi; yatırımın tamamlanıp işletmeye ya da üretime geçmesinden sonra uygulanıyordu.

Bu da devlet desteğinden, asıl lazım olduğu Yatırım döneminde değil, Yatırım tamamlanıp işletmeye veya üretime geçtikten hatta kar etmeye başladığı dönemden itibaren yararlanabiliyordu.

2.YENİ UYGULAMA

Yeni Yatırım Teşvik sisteminde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından Yatırım döneminde yararlanılmasına imkân tanınmıştır.

Yani yatırımcı, artık yatırım yaptığı yıldan itibaren ve yapılan Yatırım üretime geçmeden diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulayacak ve devlet desteği, yatırıma başlanıldığı dönemden itibaren hissedilebilecek.

3.YATIRIMIN TAMAMLANAMAMASI HALİNDE CEZA

Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce, yani Yatırım döneminde, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayan yatırımcının, yatırımını belirlenen esaslara göre tamamlamaması halinde, Yatırım döneminde uygulanan indirimli vergi oranı nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş kurumlar vergisi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …