Salı , 28 Mayıs 2024

Yeni Nesil ÖKC’lere Geçiş Süreci

WRS Sirküleri[1] 87/2012/87
Tarih  : 20.07.2012
Konu  : Yeni Nesil ÖKC’lere Geçiş Süreci

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Süreci ile ilgili olarak yeni düzenleme yapılmıştır.

Yeni Uygulama ile ilgili olarak 69 seri no’lu Genel Tebliğ ile düzenlenen bazı geçiş süre ve tarihleri 70 no’lu Tebliğ ile yeniden belirlenmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1 Önceki mevzuata göre onaylanan cihazlar, 31.12.2015 tarihine kadar satılabilecektir.
 

2

Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir
 

3

1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri Nolu Genel Tebliğin dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır.
 

4

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1/7/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.
 

5

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/7/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.”

Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerimizin ilgili süreleri dikkate alarak hazırlıklarını ona göre yapmaları ve özellikle ilgili değişiklikler için son güne kalmamaları kendilerinin faydasına olacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …