Pazar , 23 Haziran 2024

Sosyal Medya Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

WRS Sirküleri[1] 500/2021/37
Tarih  : 11.09.2021
Konu  : Sosyal Medya Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Reklam sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerde;

  • Müşterilerin kendi markasına ait sosyal medya hesaplarında (Instagram, Facebook, Youtube, Pinterest) tanıtım ve pazarlama yapılması,
  • Ürünlerin görsel fotoğrafları ve videolarının çekimi,
  • Sayfa tasarımı ile
  • Müşteriler yerine ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması

gibi hizmetler karşılığında müşterilere düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı KDV GUT (Genel Uygulama Tebliği) ile kararlaştırılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

– “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünün;

– (I/C-2.1.3.2.15.1.) alt bölümünde,

“Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”,

– (I/C-2.1.3.2.15.2.) alt bölümünde;

“Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

…”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre;

Müşterilerin sosyal medya hesaplarında tanıtım ve pazarlamasının yapılması, buna yönelik verilen fotoğraf ve video çekimi hizmeti ile müşterilerin sosyal medya hesaplarına ait sayfa tasarımının hazırlanması, paylaşım yapılması ve takip edilmesi hizmetine ilişkin düzenlenecek faturalarda (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …