Pazar , 23 Haziran 2024

Soru Cevaplarla Erken İade Sistemi

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8215″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]SORU VE CEVAPLARLA ERKEN İADE SİSTEMİ

1) Erken iade sistemi, hangi işlemler için geçerli olacak?

Erken KDV iadesinde özel bir sınıflama yapılmamıştır. Bu sebeple iade hakkı doğuran tüm işlemler için sistem geçerli olacak.

Buna göre;

 1. 000 TL sınırını aşan ve
 2. İşlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen

nakden iade talepleri erken iade müessesesinden faydalanabilecektir.

2) Hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Sistem 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla bu tarihten sonraki iade talepleri için uygulanabilecektir.

3) 2018 yılı iadeleri de yararlanabilir mi?

Erken KDV iade esasları Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için geçerli olacaktır.

Bu sebeple; 2018 ve öncesine ait iade talepleri 1 Mart ve sonrasında talep edilse dahi uygulamadan yararlanamayacaktır.

4) İade tutarı kaç günde ve hangi oranda ödenecektir?

İade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının “%50’siKDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren “on iş günü” içinde mükellefe iade edilir.

5) İadenin yapılabilmesi için verilmesi gereken belgeler nelerdir?

Erken iade uygulamasından yararlanabilmek için

 1. Standart iade talep dilekçesi,
 2. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının

ibraz edilmesi şarttır.

Aksi takdirde iade talebi KDVİRA sistemi tarafından sorgulanmaz.

Söz konusu verilmesi gereken belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde iade edilir.

6) Erken iade sisteminden yararlanmak için aranılan şartlar nelerdir?

Aşağıdaki şartları taşıyan mükellefler erken iade sisteminden yararlanabilir.

 • En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
 • Daha önce “en az üç vergilendirme dönemine” ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
 • Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
  1. Özel esaslara tabi olmaması,
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,
 • Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

7) Kalan %50 iade tutarı nasıl iade edilecektir?

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Mükelleflerin kalan iade tutarı “bu kontrol ve değerlendirmeler” sonucuna göre yerine getirilir.

ÖZET ÖRNEK:

İşlem Türü Müracaat Tarihi Durumu Ön Kont. Raporu Olumsuzluk Tutarı Erken İade Edilecek Tutar
Eylül-Aralık 2018 2.03.2019 Hiçbir şekilde yararlanamaz
Ocak 2019 28.02.2019 Yararlanamaz
Ocak 2019 01.03.2019 Yararlanır
İşlem Türü Müracaat Tarihi İade Tutarı Ön Kont. Raporu Olumsuzluk Tutarı Erken İade Edilecek Tutar
Ocak 2019 01.03.2019
İade Tutarı 1.500.000,00 600.000,00 450.000,00
Genel Usul ve Esaslara Göre İade Edilebilir Tutar 1.050.000,00
KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulduğu tarih 06.03.2019
İadenin ödeneceği son tarih (10 iş günü) 20.03.2019

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, Yönetici, Sorumlu Ortak

25.02.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Gider Pusulası ve Stopaj Gelir Vergisi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Ticari ve sınai hayatta mükellefler her zaman fatura …