Pazar , 23 Haziran 2024

Şarj ağı İşletmecilerinde Fatura Düzenleme Esasları

Mücahit ERKUŞ
WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi

I.GİRİŞ

Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle şarj istasyonları da ülke genelinde yayılmaya ve yerleşmeye başladı.

Gelir İdaresi, vergiye uyum düzeyi ile vergi güvenliğinin artırılması amacıyla elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenlemesine ilişkin esasları belirledi.

II.FATURA DÜZENLEME SÜRESİ

Gelir İdaresi, 213 sayılı Kanunun 231.maddesi ile mükerrer 257.maddeleri kapsamında elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesini uygun görmüştür.

Ancak;

Şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi,

Verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve

Bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak

bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura düzenlenebilecektir.

II.1.Fatura Düzenleme Süresinde Dönemsellik İlkesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu idari düzenlemeyle şarj ağı işletmecilerinin 7 gün içinde fatura düzenlemeleri halinde katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmaması şart koşmuştur.

III.SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER ile BİLDİRİLECEK BİLGİLER

Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bilgi verme zamanı ve dönemini ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarla belirleyecektir.

III.1.Birldirim Süresi

Gelir İdaresinin getirmiş olduğu sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

IV.SORUMLULUK ve CEZA UYGULAMASI

Gelir İdaresi, Şarj ağı işletmecileri elektronik ortamda bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutmuştur.

Şarj ağı işletmecilerinin bildirdiği bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmeleri gerekir.

Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Gelir İdaresinin belirlemiş olduğu düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

V.BELİRLENEN ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ

Maliye Bakanlığınca şarj ağı işleticileri için belirlenen esaslardan;

a) Fatura düzenleme ve düzenleme süresi 02.01.2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere 07.10.2023 tarihinde,

b) Diğer uygulama esasları 07.10.2023 tarihinde

Yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Kaynak:

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

– İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

NOT: Bu makale 31.10.2023 tarihinde www.ekovergi.com sitesinde yayımlanmıştır.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Üretim, sanayi yahut yap-sat’a ilişkin yapılan inşaat malzemesi …