Salı , 28 Mayıs 2024

Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu

WRS Sirküleri[1] 62/2012/62
Tarih  : 31.05.2012
Konu  : Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu

 

İşverenler için özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalıştırma Zorunluluğu Kamu İşyerlerinde Özel Sektör İşyerlerinde Çalıştırmama cezası
Özürlü İşçi Çalıştırma %4 %3 1.842,00 TL

(2012 yılı için)

Eski Hükümlü Çalıştırma %2 1.842,00 TL

(2012 yılı için)

4857 sayılı İş Kanunun 30. Maddesi uyarına 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

15.05.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile özel işyerlerinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

ÖRNEK

İşçi Sayısı % 3 Oranına Göre Çalıştırılacak Özürlü Sayısı Çalıştırılacak Özürlü Sayısı
55 1,65 2
75 2,1 2
80 2,4 2
90 2,7 3

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …