Salı , 28 Mayıs 2024

Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı

WRS Sirküleri[1] 63/2012/63
Tarih  : 01.06.2012

Konu  : Sermaye Azaltımı

Ltd Şti’lerde sermaye azaltımı ticari hayatta olabilmektedir.

Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı:

Limited şirketlerde sermaye azaltılmasının değişik nedenleri olabilir.

  • Şirketin zararlarının sermaye azaltılarak kapatılması,
  • Şirket sermayesinin bir bölümünün başka yatırım alanlarında kullanılması,
  • Şirket sermayesinin işletmenin iş kapasitesine göre fazla olması

gibi nedenlerle sermaye azaltılması kararı alınabilir. Ancak sermaye tutarı hiçbir zaman 5.000 TL’nin altına düşürülmemelidir.

Sermaye Azaltma İşlemleri:

– Ortaklar kurulunca sermaye azaltma kararı alınır ve ana sözleşme değişikliği yapılır. Yapılan değişiklik notere onaylanır.

– Sermaye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarının tamamen korunduğuna dair mahkemece atanan bilirkişi raporu alınır.

– Ana sözleşme ticaret siciline tescil ettirilir.

– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

Örnek:

(A) Limited Şirketi iş kapasitesine göre fazla gelen sermayesini 30.000 TL azaltmaya karar vermiş ve yasal işlemleri yerine getirmiştir.

Limited şirket iki ortaklı olup ortaklarının sermaye payları eşittir. Limited şirket, ortakların sermaye azaltımından doğan alacaklarını ortak A’ya peşin, ortak B’ye çek vererek ödemiştir.

Buna göre sermaye azaltımı işlemlerinin muhasebe kayıtları şu şekilde yapılacaktır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

500 SERMAYE HS.
ortak A 15.000
ortak B 15.000

 

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 15.000
ortak B 15.000

30.000  

 

30.000

2 331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 15.000

102 Bankalar

 15.000  

15.000

3 331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 15.000

103 VERİLEN ÇEKLER HS.

 

15.000

 

15.000

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …