Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Kar Tatili Nasıl Telafi Edilebilir

WRS Sirküleri[1] 12/2012/12
Tarih  : 08.02.2012
Konu  : Kar Tatili Nasıl Telafi Edilebilir

 

1.Telafi Çalışması

İş Kanunun 64.maddesine göre “zorunlu nedenlerle (elverişsiz hava koşulları gibi) işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tail edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde; işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırılabilir.”

2.Uygulama Şekli ve Cezai Müeyyide

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 7.maddesine göre telafi çalışması yaptıracak işverenler, İş Kanunu 64.maddesindeki hangi nedene dayandığını açık olarak belirtmek ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde her işçi için 26.01.2012 tarihi itibariyle 220,00 TL ceza uygulanacaktır.

Telafi çalışmaları, günlük 11 saatlik en fazla çalışma süresini aşmamak şartıyla normal mesai haricinde günde 3 saatten fazla olamaz.

Telafi çalışması, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren takvim yılı gözetilmeksizin iki ay içinde yapılmalıdır. Yoksa telafi çalışması yaptırılamaz.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı bilgi için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …