Salı , 28 Mayıs 2024

İşveren Ara Dinleme Programı Yapmak Zorunda

WRS Sirküleri[1] 37/2012/37
Tarih  : 19.03.2012
Konu  : İşveren Ara Dinleme Programı Yapmak Zorunda

Açıkladığımız düzenleme 18 yaşını doldurmuş işçiler için geçerlidir. 18 yaşını doldurmamış olanlar için ara dinleme esasları farklılık arz etmektedir.

Ara Dinlenmesi

İş Kanunu 68.maddesine göre; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b- Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c- Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

-Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.

-İşçi bu süreyi isterse işyeri dışında da geçirebilir. Örneğin, elektrik kesintisi, makine tamiri vb. nedenlerle işyerinde üretimin herhangi bir nedenle durması üzerine işe ara verilmesi ara dinlenmesi olarak yorumlanmamalıdır.

-Ara dinlenmesi her bir işçi veya iş gruplarına göre farklı saatlerde verilebilir.

İşçi Ara Dinlenmesi Süresince İşyerinde Bulunmak Zorunda mı

İşçinin kendi isteği ile veya başka bir yere gitme imkânının fiziken mümkün olamayacağı durumlarda işyerinde bulunması (çalışmamak şartıyla) ara dinlenmesi kullanmadığı anlamına gelmez.

İşçinin Ara Dinlenme Süresinde Çalıştırılırsa ne olur

İşçi, ara dinlenme süresinde çalıştırılırsa ve çalışma süresi yasal çalışma süresini aşarsa fazla çalışma söz konusu olur.

Ara Dinlenmesi Çalışma Süresinden Sayılır (mı) ?

İş Kanunu 68.maddesi gereği ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenme süreleri azaltılamaz ancak iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir.

Ceza 

Ara dinlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeye uymayan işverenliğe ise 2012 yılı için 1.200 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenlerin bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için ara dinleme programları veya cetvelleri hazırlamalarını öneriyoruz.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …