Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Geçici İthalatta İhraç Etme Süresinde Esneklik

WRS Sirküleri[1] 495/2021/32
Tarih  : 09.07.2021
Konu  : Geçici İthalatta Süre

 

30.06.2021 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile İhracat Genelgesinde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21/4 maddesinde;

“ithalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesine ilişkin süreye

esneklik getirilmiştir.

Yeni Düzenleme

Buna göre;

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde;

dâhilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığınca verilen sürenin (söz konusu sürenin ilgili mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil olacak şekilde) mahsup işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate alınmasının mümkün olduğu

kararlaştırılmıştır.

Eski Düzenleme

Söz konusu düzenlemeden önce;

İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması germekteydi.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …