Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Alacaklı Artık Daha Güçlü

WRS Sirküleri[1] 09/2012/09
Tarih  : 01.02.2012

Konu  : Yeni Ticaret Kanunu: Alacaklı Daha Güçlü          

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre alacaklı alacağını tahsil etmede artık daha güçlü:

Yeni Ticaret kanunun 1530.maddesine göre ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer.

Bu hüküm ile bir takım hukuki ihtilaflar ve anlaşmazlıklar daha baştan önlenmektedir. Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebep halleri hariç, sözleşmede belirtilen tarihte veya sürede borçlu, borcunu ödemezse, herhangi bir noter ihtarı veya başka bir şekilde ihtar ve ihbarda bulunmaya lüzum kalmadan, borçlu temerrüde düşmüş yani borcunu süresinde  ödememiş sayılacaktır. Temerrüd faizi ve benzeri edimleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

Buna göre; borcunu ödememiş borçlu, sözleşmede belirtilmemiş olsa dahi faiz ödemek zorunda kalacaktır. Alacaklı ise faize hak kazanacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu bu hükümle alacaklının haklarını garanti altına almış bulunmaktadır. Yasanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz. 2012 tarihinden itibaren borcunu zamanında yerine getirmeyenlerin sığınacağı bir yasa olmaktan çıkıyor.

Bu çerçevede yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari borçlar 30 gün içinde ödenmek zorundadır.

                                                                                                         

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı bilgi için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …