Pazar , 23 Haziran 2024

2024 YMM Tam Tasdik Limitleri

WRS Sirküleri[1] 548/2024/03
Tarih  : 12.01.2024

Konu  : 2024 YMM Tam Tasdik Limitleri

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu ve 37 Seri Nolu Genel Tebliğinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak kararlaştırılan limitler durumuna göre son “üç veya iki” takvim yılları itibariyle aşağıda şekilde belirlenmiştir.

I-TAM TASDİK

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde Yeminli Mali Müşavir ile tam tasdik yapılması gerekir. (Not: 2023 yılı Tam Tasdik için 2022 yılı net satış hasılatı dikkate alınır)

TAM TASTİK SINIRI 2022 YILI (TL) 2023 YILI (TL) 2024 YILI (TL)
Net Satışlar Toplamı 36.102.000 58.571.000 92.811.000
Aktif Toplamı 18.057.000 29.295.000 46.420.000

 II- KURUMLAR VERGİ İSTİSNA İŞLEMLER İÇİN YMM RAPORU DÜZENLEME SINIRI

TAM TASTİK SINIRI 2021 (TL) 2022 (TL) 2023 (TL)
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI 663.000 663.000 663.000
YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI 1.501.000 1.508.000 1.508.000

III-KDV İADESİ

Aşağıdaki tabloda yer alan iade tutarlarının aşılması halinde yeminli mali müşavir ile ilgili takvim yılının ocak ayında yapılmış ve Maliye Bakanlığına zamanında bildirilmiş “tam tasdik” sözleşmesinin imzalanmış olması gerekir.

İADE DOĞURAN İŞLEM 2021 (TL) 2022 (TL) 2023 (TL) 2024 (TL)
KDV Kanunu 11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 930.000 1.266.000 1.300.000 1.300.000
KDV Kanunu 29/2 1.860.000 2.533.000 2.600.000 2.600.000
KDV Kanunu 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 244.000 332.000 350.000 350.000

IV-YMM Raporu İle Yapılabilecek “GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ” İade Taleplerindeki Limitler

2022

TL

2023

TL

2024

TL

Süresinde Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri stopaj gelir vergisinin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi sınırı (Üst Limit) 681.000 1.515.000 2.405.000
YMM Raporu Aranmadan Mahsuben İstenebilecek İade Tutarı 151.000 239.000

V-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2022 TL 2023 TL 2024 TL
İade yapılabilmesi için aşılması gereken sınır 25.700 57.300 90.800

 VI- YMM’LER Tarafından Yapılacak Karşıt İnceleme Limitleri

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2021 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

01.01.2022 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

01.01.2023 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

01.01.2024 ve Sonrası

Düzenlenen

Belgeler (TL)

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller  

48.000

65.000 65.000 65.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde birden fazla yapılan mal ve hizmet alımları toplamında limit 142.000 193.000 195.000 195.000

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …